1548787710543

C.S.V. Sportvereniging SPIDO Klundert

balk

Nieuwsbrief

Hier vind u een overzicht van onze agenda , wij zullen op deze pagina ledenvergaderingen, activiteiten en nieuwtjes delen.

Spido heeft een nieuwe website!

Wij zijn achter de schermen al een tijdje bezig met het opzetten van een nieuwe website, en met trots kunnen wij deze nu met u delen! 

U heeft nu een overzicht van het nieuwe lesrooster per 01-01-2019, een overzicht van het huidige bestuur, foto albums ( deze foto's worden nog verzameld, blijf de site in de gaten houden!) de nieuwe contributie regeling, een formulier om aan te melden en een nieuwsbrief/agenda die helemaal up to date wordt gehouden voor u. 

Wij hopen dat de site bevalt, heeft u tips? Laat het ons dan weten via de mail! (deze kunt u vinden bij de contact pagina)

uitslag ledenvergadering

Voortbestaan sportvereniging SPIDO gered door installatie van nieuw bestuur.

Vanaf het moment dat in 2018 de meerderheid van het bestuur van SPIDO ( om verschillende redenen) te kennen had gegeven te gaan stoppen met hun rol/functie, pakten donkere wolken zich samen ten aanzien van het voorbestaan van de vereniging. Lange tijd zag het ernaar uit , dat er onvoldoende kandidaten waren om een nieuw bestuur mee te vormen. Dit zou betekenen, dat de vereniging, na 63 jaar, opgeheven diende te worden. Eind december 2018 werd er een laatste poging gewaagd om dit trieste senario te voorkomen. Alle leden (en ouders en/of verzorgers van leden) ontvingen op het huisadres een dringende oproep om zich aan te melden als potienteel bestuurslid.

 

Het dreigende vooruitzicht van daadwerkelijke opheffing van SPIDO, heeft verschillende dorpsbewoners toch over de streep getrokken om met het bestuur in gesprek te gaan. In de persoonlijke gesprekken werd duidelijk, dat opheffing van deze volledige binnen de klundert verweven vereniging geen optie was! Meerdere kandidaten bleken bereid om een bestuurs- of ondersteunende rol op zich te nemen.

 

Op 12 maart jongstleden, kon de aftredende voorzitster (Leonne Dekkers), tijdens de drukbezochte ledenvergadering, de aanwezigen dan ook mededelen, dat het voorbestaan van SPIDO is verzekerd door de installatie van een nieuw bestuur. Conform de statuten, dienen de aanwezige leden de nieuwe voorzitter te kiezen. De voorgedragen beoogd voorzitter (Robert-Jan Koert), werd unaniem door de leden aanvaard. Hierdoor kon aan het einde van de vergadering de voorzittershamerm door Leonne Dekkers overgedragen worden aan Robert-Jan Koert. Middels de voorzitterswissel komt er een einde aan een jarenlange periode waarin Leonne Dekkers, met enorm veel inzet,bevlogenheid en doorzettingsvermogen , sturing heeft gegeven aan het bestuur van SPIDO. Wij wensen hiervoor grote dank en waardering uit te spreken! 

 

Het nieuwe bestuur heeft op 19 maart hun eerste bestuursvergadering. Hierin zullen afspraken worden gemaakt om veder te bouwen op het mooie fundament, dat gedurende de achterliggende periode is neergelegd. Eén ding is zeker; alles zal in het werk gesteld worden om de drie pijlers van SPIDO (turnen, dans en SPIDO fit) aan te blijven bieden en daar mogelijk uit te bouwen,

SPortiviteit Is DOel!

Sportvereniging SPIDO 

 

8ef2cb78-4491-456d-aaec-51fcdc227241